Skæg & Ballade
vi fortæller historier

Vi leverer styrke og loyalitet til dit brand gennem gribende fortællinger

Vi sætter en ære i at levere et kvalitetsprodukt, der tilfører kunden umiddelbar værdi

Når I indleder et samarbejde med os, vil vi sammen opstille en række mål for jeres ønsker til produktion, omfang og produkter. I processen vil vi desuden rådgive om, hvilke kommunikative elementer, vi mener, er bedst til at afdække netop jeres behov. Ingen historie er ens, og derfor går vi også individuelt til værks, når vi skal have din historie fortalt mest effektfuldt. Altså ingen pakkeløsninger. Denne indledende samtale koster jer ingenting, og det står jer frit for, om I vil tage imod det tilbud, vi udformer til jer efter mødet.

Forberedelse

Beslutter I jer for at takke ja til et tilbud, bliver vi for det første meget glade. Dernæst afholder vi endnu et møde, hvor vi fremlægger vores konkrete idéer til produktionen (jf. Skæg & Ballades kommunikationskompas), og I har mulighed for at komme med alle de inputs, I måtte have. Ved mødets afslutning aftales en færdig plan for produktion, tidsforbrug samt levering, Herefter kan alt det sjove gå i gang.
Skal I have produceret video, vil vi udarbejde storyboard hertil. Eventuelle interviewpersoner udvælges og kontaktes. Alle aftaler fås i hus. Kort sagt bliver hele skelettet for produktionen gennemtænkt og planlagt. Herefter tager vi endnu en snak - denne gang typisk som telefon- eller skypemøde - hvor vi clearer, at alting er, som I ønsker.

Produktion

I produktionsfasen arbejder vi effektivt og løsningsorienteret. Vi tror på, at vi kan undgå mange unødige problemer ved at lægge stor vægt på planlægningsfasen. Derfor skulle selve produktionen gerne glide uden større besvær. En forsinkelse her kan være omkostningstung, så vi gør vores yderste for, at det ikke sker. Med mindre andet er aftalt, deltager kunden i udgangspunktet ikke i produktion.

Efterbehandling

Redigering og efterbehandling er en tung og tidskrævende - men også virkelig spændende - proces. Det er ofte her magien virkelig sker. Vi bestræber os på, at have jer så meget med i forløbet som muligt, og er ikke bange for at spørge til råds undervejs. Igen er det sådan, at jo flere aftaler, der kan indgås på forhånd og undervejs, jo større er chancen for, at det produkt vi levere, matcher dine behov. Vi tilbyder som standard op til to korrekturgange per produkt. Herefter godkendes ordren eller der tilkøbes yderligere produktionstimer.

Aflevering

Aflevering af produktet er vores festdag! Det er her, vi skal vise jer, hvordan vi har formidlet jeres grundlæggende idéer og ønsker. Typisk vil en aflevering foregå hos jer, men det kan godt være, at vi medbringer en flaske bobler...

Evaluering

Når produktet er afleveret og implementeret, drømmer vi om, at i har lyst til en kort evaluering med os. Vi kan enten fremsende et evalueringsskema, eller vi kan mødes og tage en snak. I evalueringen gennemgåes forløbet, jeres oplevelse af os som leverandør samt, hvordan det leverede produkt performer. Vi takker og bukker for alle inputs - gode som dårlige - og glæder os til at lege med jer igen en anden gang. Vi er helt sikkert blevet så glade for samarbejdet og forløbet, at vi gerne vil - hvis vi må - sprede budskabet og bruge vores samarbejde som en reference.